DOMMERLISTENE 2018
PM LØRDAG

Påmeldingsfrist 12.08
PM SØNDAG

Påmeldingsfrist 12.08
Med forbehold om dommerendring. Valper dømmes så langt som mulig av rasedommer.
Elektronisk påmelding via «min side» på www.nkk.no eller på mail:hundefestivalen@hotmail.com Innen 12.08. Valper kr 275,-, Voksne kr 395,- Juniorhandling kr 350,-.
Fra og med 3. hund med samme eier halv (gjelder ved påmelding innen fristen og ved samlet påmelding/betaling)
Ved betaling etter fristens utløp + 50%
Kontonr.: 4202 40 20201 Kontakttelefon: Magnus Husby mobil +47 980 57 681

VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG HUNDEHELG !